KURSEr OCH RESOR I
CORONA-TIDER

ÅTGÄRDER KRING COVID-19 I SAMBAND MED VÅRA RESOR OCH KURSER

För att det ska kännas tryggt för dig att boka och delta på våra resor och kurser presenterar vi här ett antal åtgärder som vi vidtar och några riktlinjer för dig som deltagare.

  • Vi ser till att handsprit finns tillgängligt under resor och kurser.
  • Vi undviker att ta varandra i hand och håller avstånd till varandra både ute i fält och under andra aktiviteter.
  • Ta med munskydd för att använda vid bil/buss/flyg- och andra transporter. Vi bokar större konferensrum för bildredigering och föredrag.
  • Vi sprider ut oss lite mer i samband med måltider.
  • Tvätta alltid händerna när möjlighet ges. Ta även med lite extra handsprit att ha med ute i fält.

Kolla din hemförsäkring så att reseförsäkring och avbeställningsskydd ingår!

Om du vid tiden för workshopens genomförande inte känner dig riktigt kry och har symptom i form av feber, hosta eller ont i halsen ska du stanna hemma. Vi ber dig därför kolla så att du har bokat reseförsäkring och avbeställningsskydd. Normalt ingår reseförsäkring i din hemförsäkring och oftast även avbeställningsskydd. Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som ingår i din hemförsäkring. Ingår inte avbeställningsskydd brukar försäkringsbolagen ha ett ganska billigt tillägg för detta. 

 

SÄRSKILDA AVBOKNINGSREGLER MED ANLEDNING AV COVID-19

Med anledning av den rådande Corona pandemin och med den osäkerhet som råder kring våra resor ändrar Zoom Fotoresor sina avbokningsregler tillfälligt enligt nedan. Dessa regler gäller tills annat meddelas. 

  • Sker avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan återbetalas anmälningsavgiften minus eventuella av Zoom Fotoresor redan förbetalda leverantörskostnader.
  • Sker avbeställning 89-45 dagar före avresan återbetalas 50% av anmälningsavgiften (20% av resans grundpris) samt eventuella av Zoom Fotoresor förbetalda leverantörskostnader.
  • Sker avbeställning 44-30 dagar före avresan betalas 50% av resans pris i avbokningskostnad samt eventuella av Zoom Fotoresor förbetalda leverantörskostnader.
  • Sker avställningen 29 dagar eller mindre till avresan erläggas 100 % av resans pris som avbokningskostnad.

Om det från 60 dagar innan avresa finns en avrådan från UD att besöka destinationen kommer Zoom Fotoresor att försöka flytta resan framåt i tiden, erbjuda annat arrangemang, alternativt erbjuda återbetalning, vilket i så fall sker inom ca 6-8 veckor.

Avbeställning skall ske skriftligen och omedelbart då hinder för resa/workshop uppkommer.