DATASKYDDSPOLICY

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi på Zoom Fotoresor hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi lagra dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Genom att beställa eller använda Zoom Fotoresors tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Zoom Fotoresor använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Insamling och användning av data. Vilken information samlar vi in?

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har. Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor.

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Historisk information – tidigare köp av våra tjänster och deltagande på möten samt kameramärke.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder.

Kommer vi dela vidare din information? Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Var behandlar vi dina personuppgifter? Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

  • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli raderas, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
  • Du kan lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Vi kommer meddela om sådan uppdatering på www.zoomfotoresor.se och även upplysa om vilka ändringarna vi gjort i Integritetspolicyn.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@zoomfotoresor.se

 

NYHETSBREV

Bli först med att höra om nya resor, erbjudanden och reseinspiration från Zoom.

Foto: Serkan Günes

KONTAKTA OSS

Följ våra fotoäventyr på sociala medier!

NYHETSBREV

Bli först med att höra om nya resor, erbjudanden och reseinspiration från Zoom.

KONTAKTA OSS

Följ våra fotoäventyr på sociala medier!

Foto: Hans Strand