SAVE THE WILDLIFE

Foto: Tom Svensson

MÅNGA DJURARTER ÄR HOTADE!
 VAD GÖR VI?

Varje år utrotas över 45.000 djurarter vilket innebär att vi idag endast har omkring 1,2 miljoner arter kvar på jorden. Detta innebär att artbevarande bör stå högt på allas agenda. En framtid utan många av de fantastiska djur som idag finns och att veta att våra barn och barnbarn kanske inte får uppleva tigrar, elefanter och noshörningar känns skrämmande.

Zoom Fotoresor arrangerar en del fotoresor där vi under resan lyfter fram artbevarande. På dessa resor får du som deltagare inte bara uppleva och fotografera några av de hotade djurarterna utan även lära dig mer om problematiken och situationen på den plats du besöker. Dessa resor går under benämningen ”Save the Wildlife-resor”.

VAD INNEBÄR EN ”SAVE THE WILDLIFE”-RESA?

För dig som deltagare innebär det att:

 • Du får uppleva och fotografera några av världens mest utrotningshotade djur.
 • Du får göra studiebesök med anknytning till bevarande under resan.
 • Du får ta del av föredrag från lokala bevarandeexperter under resan.
 • Du får ta del av bevaranderelaterade föredrag från den medverkande fotografen.
 • Du är med och bidrar finansiellt till bevarandearbetet på den plats du besöker.

 

 

DU BIDRAR TILL ATT RÄDDA VÄRLDENS DJUR

När du bokar en ”Save the Wildlife” resa är du med och stödjer arbetet med bevarande på den plats du besöker, detta då en del av resans pris går till att stödja en lokal organisation med pengar eller utrustning.  Under 2017 kommer vi att genom våra resor att skänka mer än 30.000:- till olika bevarande organisationer/ projekt. Här ser du några av de organisationer vi stödjer:

PAINTED DOG RESEARCH TRUST leds av Dr Gregory Rasmussen en engelsk biolog som uteslutande arbetar med de mycket hotade afrikanska vildhundarna sedan 1989. Organisationens uppdrag är att arbeta med bevarande samt att forska forskning och samla data kring vildhundarna. Avsikten är också att agera som mentor för zimbabwiska doktorander med avsikt att skapa en ny generation av motiverade och passionerade bevarandebiologer.

Läs mer

ORANGUTAN FOUNDATION INTERNATIONAL grundades 1986 av den numera världsberömda primatologen och författaren Biruté Galdikas som i flera årtionden studerat och forskat på orangutangens sätt att leva och hur man ska bevara dem och dess habitat.  Syftet med  Orangutang Foundation International är att genom olika projekt skydda och bevara Borneos och Sumatras orangutanger och regnskogar samtidigt som man tar hand om och återinför föräldralösa ungar till det vilda. Orangutang Foundation International arbetar också mycket med att utbilda barn och ungdomar om problematiken kring orangutanger och palmolja.

Läs mer

BIFENGXIA PANDA BASE är en del av China Consveration and Research Center for Giant Pandas och är ett forskningscentra för den hotade jättepandan. Efter den svåra jordbävningen 2008 evakuerades 40 pandor till Bifengxia samtidigt som man byggde ut centrat och startade ett avelsprojekt. Bifengxia spelar idag en stor roll i Kinas satsning på att rädda jättepandan.

Läs mer

MP TIGER FOUNDATION SOCIETY grundades 1973 med syftet att rädda den indiska tigern och dess habitat. Förutom att arbeta med att förebygga och förhindra tjuvjakt på tigern så arbetar organisationen med att förbättra de ekonomiska och levnadsmässiga förutsättningarna för lokalbefolkningen runt om tigerreservaten. De arbetar också med att hjälpa till att förflytta byar som ligger inom tigerreservatens område.

Läs mer

 

FAKTA

En utrotningshotad art är en art som hotas av att dö ut, antingen på grund av att den till antalet är få, att den hotas av förändrande miljömässiga eller rovdjursparametrar. Dessa finns ofta med på IUCN:s (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) rödlista. IUCN har beräknat att antalet hotade arter är 40 % av alla organismer. Många länder har lagar som erbjuder skydd till arter genom att förbjuda jakt, fridlysa dem eller skapa naturreservat och/eller nationalparker.

BEVARANDESTATUS. Bevarandestatus för en art är ett mått på sannolikheten för hotade arter att överleva. Många faktorer beaktas vid bedömningen av bevarandestatusen, inte bara antalet återstående individer, men den totala ökningen eller minskningen i populationen över tiden, avelframgångar, kända hot, och så vidare. Rödlistans definitioner på utdöda och hotade arter är:

 • Nationellt utdöd
 • Akut hotad
 • Starkt hotad
 • Sårbar
 • Nära hotad
 • Livskraftiga

ORSAKER. Orsaker till att arter riskerar att dö ut är flera, men bland de mest påtagliga är habitatförlust i form av tjuvjakt. Den internationella handeln med hotade djur och växter övervakas av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). En annan orsak är den snabba klimatförändringen har gjort att vissa djurarter inte längre kommer att kunna överleva och arterna börjar därför minska i antal. För att bevara planetens biologiska mångfald måste man ta i beaktande de anledningar som gör att så många arter dör ut.  Habitatminskning är den största orsaken till att arter är hotade. Det påverkar 85% av alla hotade arter. När ett djurs ekosystem inte bibehålls tvingas de antingen anpassa sig till nya omgivningar eller dö ut.

 

NYHETSBREV

Bli först med att höra om nya resor, erbjudanden och reseinspiration från Zoom.

Foto: Serkan Günes

KONTAKTA OSS

Följ våra fotoäventyr på sociala medier!

NYHETSBREV

Bli först med att höra om nya resor, erbjudanden och reseinspiration från Zoom.

KONTAKTA OSS

Följ våra fotoäventyr på sociala medier!

Foto: Hans Strand