Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)

Vi är Sveriges största ideella organisation för aktiva fotoentusiaster och har 6000 medlemmar i 130 klubbar samt direktanslutna medlemmar runt om i landet. Har verkat sedan 1946.

Vår målsättning är att verka för fotografins utveckling som konstart, ge stöd till våra medlemmar och tillvarata deras intressen i fotografiska frågor. 

RSF genomför olika fotoaktiviteter som ett komplement till de lokala klubbarnas arrangemang.

 • Den årliga Riksfototräffen och Riksfotoutställningen med fem tävlingssektioner; kollektioner, enstaka bilder, såväl påsikts- som digitala bilder samt bildspel. 
 • Riksfotomagasinet –med de av juryer premierade bilderna från Riksfotoutställningen.
 • RSF Årsbok – ett tidsdokument med bilder från medlemmarna utgiven i en följd sedan 1976.
 • Medlemsförmåner – i samarbete med ett antal samarbetspartners.
 • Stipendier – inklusive ett dedikerat för ungdomar.
 • SIEP – Swedish International Exhibition of Photography. En internationell fototävling med deltagare från hela världen.
 • Nordiskt Fotomästerskap tillsammans med de andra nordiska riksförbunden.
 • RSF – Klubbtävling
 • RSF – Utmärkelse – för framgångar i svenska och nordiska utställningar.
 • Förtjänsttecken – för förtjänta medlemmar.
 • Ett månatligt nyhetsbrev
 • Officiell hemsida och medlemssidor.
 • Projekt 52, ett tema varje vecka
 • Sveriges representant i NFFF, Nordiska Förbundet för Fotografi och FIAP, Federation Internationale de l´Art Photographique
 • Internationella kontakter och tävlingsverksamhet.

MER OM RSF

Varmt välkommen att följa oss på sociala medier och vår hemsida:

Foto: Nils-Erik Jerlemar