MATS ALFREDSSON

Street-fotograf med världen som arbetsfält

Mats Alfredsson – Streetfotograf

 

Mats Alfredsson är född 1956. Under 80-talet arbetade han som journalist och pressfotograf och där föddes också drivkraften att fånga ögonblicket och människan. Under de senaste 13 åren har Mats varit djupt involverad i gatu-fotograferandets utveckling både Sverige och internationellt. Han har drivit workshops och arrangerat Street-fotoresor till städer som London, Berlin, Amsterdam, Lissabon och Chicago. Mats var en av upphovsmännen till de stora foto-promenaderna i Göteborg med över 200 deltagare.

Mats passion är att dokumentera mänskliga beteenden. Spontant, utan att fråga i förväg. Aldrig arrangerat. Bilderna speglar snabba skeenden i den offentliga miljön. Små berättelser som i de flesta fall går oss obemärkt förbi. Eller som han själv säger ”Gatans teater”. Du vet aldrig vad som väntar bakom nästa hörn, eller i den mörka gränden. För Mats är kameran passet till det okända. Stilen är ofta nära inpå människan, mitt i händelsen. Både i färg och svartvitt.

Mats är också en av medlemmarna i det internationella streetkollektivet ”The Street Collective” med fotografer från Indien, USA, Israel, Tyskland, Frankrike, Vietnam, Marocko och England.

Böcker: 2015 gav Mats ut boken ”Chicago Streetwalk”.

Utmärkelser och annat: Har satt upp ett flertal separatutställningar i Sverige och i USA.

Utrustning: Mats fotograferar med blandad utrustning. Leica, Fujufilm och Canon. Valet beror på förhållanden, ljus och vilket humör han befinner sig på just då.

Läs mer om Mats på:
Hemsida
Facebook
Instagram

Mats Alfredsson – en internationellt välkänd street-fotograf

Mats Alfredsson är född 1956. Under 80-talet arbetade han som journalist och pressfotograf och där föddes också drivkraften att fånga ögonblicket och människan. Under de senaste 13 åren har Mats varit djupt involverad i gatu-fotograferandets utveckling både Sverige och internationellt. Han har drivit workshops och arrangerat Street-fotoresor till städer som London, Berlin, Amsterdam, Lissabon och Chicago. Mats var en av upphovsmännen till de stora foto-promenaderna i Göteborg med över 200 deltagare.

Mats passion är att dokumentera mänskliga beteenden. Spontant, utan att fråga i förväg. Aldrig arrangerat. Bilderna speglar snabba skeenden i den offentliga miljön. Små berättelser som i de flesta fall går oss obemärkt förbi. Eller som han själv säger ”Gatans teater”. Du vet aldrig vad som väntar bakom nästa hörn, eller i den mörka gränden. För Mats är kameran passet till det okända. Stilen är ofta nära inpå människan, mitt i händelsen. Både i färg och svartvitt.

Mats är också en av medlemmarna i det internationella streetkollektivet ”The Street Collective” med fotografer från Indien, USA, Israel, Tyskland, Frankrike, Vietnam, Marocko och England. 

Mats är också en av medlemmarna i det internationella streetkollektivet ”The Street Collective” med fotografer från Indien, USA, Israel, Tyskland, Frankrike, Vietnam, Marocko och England. 

Böcker: 2015 gav Mats ut boken ”Chicago Streetwalk”.

Utmärkelser och annat: Har satt upp ett flertal separatutställningar i Sverige och i USA.

Utrustning: Mats fotograferar med blandad utrustning. Leica, Fujufilm och Canon. Valet beror på förhållanden, ljus och vilket humör han befinner sig på just då.