TOM DYRING

Djurfotograf med ett särskilt stort hjärta för ormar

Tom Dyring – Djurfotograf

Tom Dyring är en professionell norsk naturfotograf, bosatt utanför Oslo och han är medlem av norska naturfotografer (NN), Tom fotograferar uteslutande vilda djur, och har ett särskilt stort hjärta för ormar. Han arbetar med olika projekt över hela världen   med fler än 100 resedagar om året ute i fält.

 Såhär säger Tom om sitt arbete för att dokumentera världens biologiska mångfald:

”Många frågar mig vad som karaktäriserar en bra djurbild. Min utgångspunkt är att människor och djur är egentligen är ganska lika, mycket mer lika än många vill erkänna,.  Många arter har en hög emotionell intelligens och har därför lika stor rätt till ett värdigt liv som människor. I mina ögon, en bra djurbild en bild där jag som människa kan känna igen mig i, en bild som uttrycker spänning, sorg, lust, nyfikenhet, rädsla, hopplöshet, lycka, liv, etc. Det är därför jag känner stor respekt för djuren jag fotograferar och Jag hoppas att mina bilder kan bidra till mer förståelse och respekt för naturen och den biologiska mångfalden… som försvinner mellan våra fingrar. ”

Utmärkelser:
Tom har fått ett antal internationella utmärkelser och priser för sina djurbilder, bland annat: Nordic Nature Photo Contest, British Birds, Siena SIPA, Asferico, Oasis, Narava och Concours Photo de Namur. Han är också ambassadör för Scandinavian photo och MrJanGear.

Utställningar:
Tom Dyring har haft ett stort antal utställningar i Norge och på ett antal internationella utställningar i samband med stora fotoevents. Toms bilder har publicerats i både böcker, dagtidningar och internationella fotomagasin. Han är ansluten till den Brittiska bildbyrån SWNS.

Utrustning :
Tom arbetar huvudsakligen med Nikon utrustning.

För mer information:
Hemsida
Blogg
Facebook

Foto: Tom Dyring