ZOOM IN -
DITT PERSONLIGA
MENTORSKAP

ZOOM IN – DITT PERSONLIGA MENTORSKAP

Få ett personligt mentorskap från någon av Sveriges främsta fotografer, ett mentorskap unikt specialanpassat just för dig. Mentorskapet är för dig som vill utveckla ditt bildskapande för att ta ditt fotograferande till en ny nivå.

Sex gånger under mentorskapet samlas du och din mentor för digitala träffar. Under dessa träffar ligger full fokus på dig som fotograf och att utveckla ditt fotograferande. Ni kommer att ha konstruktiva samtal kring dina bilder och det finns gott om tid att ställa frågor. Varje träff avslutas med att du får en eller ett antal personliga fotouppgifter att utföra till nästa träff. Uppgifterna baseras på de diskussioner ni haft under videosamtalet och de övergripande målen för mentorskapet. 

MENTORSKAPETS INNEHÅLL:

 • Ett personligt mentorskap under ett halvår med en kunnig och välmeriterad fotograf.
 • Skräddarsytt program utefter dina fotografiska mål.
 • Interaktivt lärande via videosamtal.
 • Utmanande och inspirerande fotouppgifter.
 • Skriftlig dokumentation på dina inlämnade uppgifter

Få ett personligt mentorskap från någon av Sveriges främsta fotografer, ett mentorskap unikt anpassat just för dig. Mentorskapet är för dig som vill utveckla ditt bildskapande för att ta ditt fotograferande till en ny nivå.

Sex gånger under mentorskapet samlas du och din mentor för digitala träffar. Under dessa träffar ligger full fokus på dig som fotograf och att utveckla ditt fotograferande. Ni kommer att ha konstruktiva samtal kring dina bilder och det finns gott om tid att ställa frågor. Varje träff avslutas med att du får en eller ett antal personliga fotouppgifter att utföra till nästa träff. Uppgifterna baseras på de diskussioner ni haft under videosamtalet och de övergripande målen för mentorskapet.

MENTORSKAPETS INNEHÅLL:

 • Ett personligt mentorskap under ett halvår med en kunnig och välmeriterad fotograf.
 • Skräddarsytt program utefter dina fotografiska mål.
 • Interaktivt lärande via videosamtal.
 • Utmanande och inspirerande fotouppgifter.
 • Skriftlig dokumentation på dina inlämnade uppgifter.

VAD ÄR ETT MENTORSKAP?

VAD ÄR ETT MENTORSKAP?

UTVECKLANDE VIDEOSAMTAL MED DIN MENTOR

Sex gånger under mentorskapet samlas du och din mentor för upp till en timmes digital träff. Under dessa träffar ligger full fokus på dig som fotograf och att utveckla ditt fotograferande. Ni kommer att ha konstruktiva samtal kring dina bilder och det finns gott om tid att ställa frågor. Videosamtalen kommer ske via appen Zoom som man laddar ned gratis till sin dator eller mobil. Under samtalen kan man enkelt dela sin skärm för att visa bilder och man kan även ha vanligt videosamtal. Utförliga instruktioner hur detta fungerar skickas ut innan ditt första samtal. 

UTMANANDE OCH PERSONLIGA FOTOUPPGIFTER

Varje träff avslutas med att du får en eller ett antal personliga fotouppgifter att utföra till nästa träff. Uppgifterna baseras på de diskussioner ni haft under videosamtalet och de övergripande målen för mentorskapet. Fram till nästa träff är det upp till dig att utmana dig själv som fotograf genom att öva på och lösa de uppgifter du fått av din mentor och som ska redovisas på nästkommande träff.

LÄRANDE I DIN TAKT

Då mentorskapet är skräddarsytt bara för dig kan du tillsammans med fotografen styra takten på ditt lärande och tiden du behöver för dina fotografiska uppgifter. Vill du genomföra det under exempelvis tre månader så är det något ni tillsammans bestämmer. Dock är sex månader den maximala tiden för ett mentorskap.

HUR FUNKAR DET?

HUR FUNKAR DET?

HUR FUNGERAR DITT MENTORSKAP

När du ansöker om ett mentorskap får du fylla i ett formulär där du berättar lite vadu befinner dig som fotograf och vad du vill få ut av mentorskapet. Innan uppstartsträffen ska du även skicka in upp till fem bilder som representerar dig och som fotograf.

Mentorskapet börjar med en första uppstartsträff via videosamtal där ni går igenom dina bilder och fastställer målen för mentorskapet. Du får nu även din första uppgift som ska genomföras innan nästa träff. Tidpunkt för nästa träff bestämmer du tillsammans med fotografen.

Senast fyra dagar innan ert nästa videosamtal skickar du in dina uppgiftsbilder till fotografen. Detta för att fotografen skall hinna gå igenom bilderna och planera nästa träff.

Under ert nästa videosamtal går ni igenom och redovisar uppgifterna. Baserat på dagens genomgång och det övergripande målet för mentorskapet får du nya och utmanade uppgifter, skräddarsydda bara för dig. Efter samtalet får du en skriftlig dokumentation med korta kommentarer på de bilder du lämnade in inför samtalet.

VÅRA FOTOGRAFISKA MENTORER

VÅRA FOTOGRAFISKA MENTORER

FOTOGRAFER SOM ERBJUDER MENTORSKAP

Du väljer själv vilken av fotograferna du vill ha ett mentorskap med beroende på din fotografiska inrikting.

Tom Svensson • Wildlife

Roger Brandhagen • Wildlife

Jonas Classon • Fågel

Hans Strand • Landskap

Serkan Günes • Landskap

Mikael Gustafson • Natur, Makro, Kultur

Anki Hammar • Natur, Makro

Mats Alfredsson • Street

Robert Eliasson • Street, Kultur

PRIS & BOKNING

PRIS & BOKNING

PRIS

Pris per person: SEK 11.950:-

Priset inkluderar:

 • En uppstartsträff via videosamtal med fotografen.
 • Videosamtal vid sex tillfällen.
 • Fotografiska uppgifter.
 • Skriftlig dokumentation på dina inlämnade uppgifter.
 • Medverkan av vald fotograf.
 • Intyg på genomfört mentorskap.
 • Moms.

BOKNING

Du bokar ditt mentorskap genom att fylla i nedan bokningsformulär.

Foto: Charlie Malmqvist, Hans Strand

PRIS

Pris per person: SEK 11.950:-

Priset inkluderar:

 • En uppstartsträff via videosamtal med fotografen.
 • Videosamtal vid sex tillfällen.
 • Fotografiska uppgifter.
 • Skriftlig dokumentation på dina inlämnade uppgifter.
 • Medverkan av vald fotograf.
 • Intyg på genomfört mentorskap.
 • Moms.

BOKNING

Du bokar ditt mentorskap genom att fylla i nedan bokningsformulär.

Boka Mentorskap